7—10
(), 10:00 - 20:00
!

7 10 - , 8 .

7, 8, 9 12 17 , - .

8 .
8 11.00  Recycled Art: , , .
8 17.00 , 1981 .

9 15.00 , 1969 .

10 . . .
: myhistorypark.ru

2019

27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30