16+

15
, 19:00 - 22:30
400
 1916   .    ,   , .

  , ,   ,  ,  ,  ,    .

    , ,    ,   .    .    ,   , .      ,    . :   ...

.     ,   ...  , - .
: mtfontanka.spb.ru

2019

27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30